Zamestnanci

Zamestnanci

Bezpečnostná služba, sbs Guardian Security

PRVOTRIEDNE SLUŽBY VYŽADUJÚ PRVOTRIEDNYCH  ZAMESTNANCOV

Výber správnych ľudí je rozhodujúci pre poskytovanie tých najlepších služieb. Aby sme zaistili poskytovanie prvotriednych služieb dodržujeme prísny výber, preverovanie a pravidelné školenia našich zamestnancov.

Všetci zamestnanci sú tiež plne preverovaní z hľadiska odsúdenia za trestný čin, aby sme sa ubezpečili, že sú vhodnými kandidátmi na pôsobenie v bezpečnostnom odvetví.

Bezpečnostní pracovníci majú všetky potrebné licencie a všetky svoje povinnosti vykonávajú v súlade so zákonom. Sú riadne označení a vystrojení najmodernejšími bezpečnostnými prostriedkami na výkon práce.

KTO JE POTENCIONÁLNY KANDIDÁT?

Všetci potenciálni kandidáti prechádzajú naším výberovým procesom pohovorov, hodnotení, preverovania a školení, aby sme sa uistili, že sú vhodní, schopní a pripravení poskytnúť vám tie najlepšie služby. 

SBS Guardian Security
Guardian Security

Našim zamestnancom ponúkame stabilnú kariéru s možnosťou profesíjneho rastu prostredníctvom absolvovania systému školení a nadštandartné benefity.

Ak sa chcete stať členom našej spoločnosti a pracovať s profesionálmi v bezpečnostnom sektore pošlite nám svoj životopis s fotografiou na office@guardian-security.sk a v prípade že spĺňate naše požiadavky Vás budeme kontaktovať.

Aké sú požiadavky na prijatie za bezpečnostného pracovníka?

  1. Minimálna veková hranica - 18 rokov spôsobilosť na právne úkony bezúhonnosť
  2. Bezúhonnosť sa preukazuje sa odpisom z registra trestov zdravotná spôsobilosť
  3. Zdravotná spôsobilosť na prácu v SBS sa preukazuje - Lekárskym posudkom
  4. Preukazuje sa preukazom odbornej spôsobilosti (typ S, typ P, typ CIT)
    Ak ešte nemáte preukaz odbornej spôsobilosti, ale práve sa zúčastňujete kurzu odbornej spôsobilosti, môžete vykonávať prácu bezpečnostného pracovníka, ale iba podľa vopred vypracovaného plánu, pod dozorom a pod podmienkou, že do troch mesiacov musíte byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.
 
Bezpečnostná služba Guardian Security
Ochrana osôb, majetku, zabezpečovanie podujatí Guardian Security
Ochrana osôb, majetku Guardian Security