Preprava Hotovosti

preprava hotovosti je dôležitý proces, ktorý si vyžaduje komplexný prístup a vysoké bezpečnostné štandarty

Ochrana pri preprave cennej zásielky

Zabezpečenie bezpečnej prepravy hotovosti je jednou z oblastí našej špecializácie v rámci strážnej služby. Náš odborný prístup zahŕňa dôkladnú analýzu potencionálných rizík, vypracovanie špecifických bezpečnostých stratégií a spoluprácu s bankovými inštitúciami a príslušnými orgánmi. S využitím najmodernejších technológií a vysokej odbornosti naších pracovníkov sme pripravení zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prepravu hotovosti, minimalizujúc pritom všetky potencionálne riziká. V prípade nečakaných situácií sme pripravení rýchlo a efektívne reagovať čím maximalizujeme bezpečnosť a spolahlivosť naších služieb.

10000000

Prepravenej Hotovosti

Ako to funguje?

Kľúčove body, ktorým sa venujeme pri zabezpečovaní prepravy a znižovaniu možných rizík spojených s prepravou.

Analýza Rizík

Identifikujeme a hodnotíme hrozby pre minimalizáciu rizík

Plánovanie Trasy

Starostlivo vyberáme a upravujeme trasy

Zabezpečenie Vozidla

Odolné bezpečnostné systémy

Prítomnosť pracovníkov SBS

Zabezpečujeme neustálu ochranu pri prevoze

Spolupráca s bezpečnostnými zložkami

Spojenie s orgánmi pre efektívnu reakciu

Monitorovanie a auditovanie

Dohľad a revízie pre zachovanie štandardov

Naši Zamestnanci

Prechádzajú prísnym výberovým procesom, aby sme zabezpečili, že sú nielen kvalifikovaní, ale aj eticky vhodní na vykonávanie tejto zodpovednej práce

Pravidelne Školení

Organizujeme pravidelné školenia zamerané na taktickú pripravenosť, krízové riadenie a prvú pomoc, atď., aby sme zabezpečili, že sú vždy pripravení čeliť akejkoľvek výzve.

Ozbrojení a označený služobnou rovnošatou

Všetci naši pracovníci sú vybavení a ozbrojení podľa najvyšších bezpečnostných štandardov a nosia jednotné oblečenie, ktoré zabezpečuje ich rozpoznateľnosť a autoritu.

Preverený

Každý náš zamestnanec prechádza dôkladným bezpečnostným preverením a hodnotením, aby sme zaručili ich spoľahlivosť a bezúhonnosť. Tento proces zahŕňa kontrolu minulosti, referencií a iných relevantných informácií.

Naše služby

Preprava Hotovosti a Cenín

Preprava Tovaru

Chránený Doprovod

Úschova Cenín

Štatistiky

Zaujímavé Údaje z Našej Praxe

400

Zrealizovaných Prevozov

1000000

Prepravenej Hotovosti

200

Položiek v Trezore