Školenia

Školenia

Otvárame dvere na vzdelávanie pre všetky sektory.

Bootstrap Themes

Kurz  Bezpečnostný šofér

Šoférovanie predstavuje štatisticky najrizikovejšiu činnosť, ktorou sa väčšina ľudí zaoberá. Naša firma sa zmeriava na rozvíjanie zručností, techník a taktík potrebných pre bezpečnú a efektívnu jazdu pre rôzne kategórie klientov, ako sú osobní ochrankári, vodiči prepravy hotovosti, zásahové jednotky atď...

Tento kurz Vám umožní efektívne poskytovať mobilnú ochranu a bezpečnosť klientov a ostatných účastníkov. Profesionálny vodič musí disponovať vysokou kvalifikáciou a znalosťami všetkých aspektov riadenia, vrátane pozorovacích schopností, predvídania a ovládania vozidla.

 

Výcvikové strelecké kurzy

Poskytujeme komplexné výcvikové strelecké kurzy, ktoré sú zamerané na efektívne a bezpečné používanie strelných zbraní a taktiky. Naše kurzy sú dostupné pre široké spektrum účastníkov, vrátane civilného, súkromného a štátneho sektora. Každý kurz je navrhnutý tak, aby zlepšil strelecké schopnosti účastníkov a poskytol im dôkladne pochopenie taktík a postupov v bezpečnostnom prostredí.

Inštruktorský tím je zložený zo skúsených odborníkov, ktorí sa venujú nielen technickým aspektom streľby, ale aj praktickým a etickým otázkam spojeným s vlastnením a používaním strelných zbraní. Naša snaha je neustále aktualizovať a prispôsobovať kurzy podľa potrieb a vývoja v oblasti bezpečnostného výcviku. Otvárame tak dvere pre odborné vzdelávanie a zdokonalovanie v streleckých metódach pre všetky sektory. 

Bootstrap Themes
Bootstrap Themes

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu ,,S'', ,,P'' , ,,CIT'' 

Preukaz odbornej spôsobilosti je oficiálny dokument, ktorý slúži na potvrdenie jednej zo zložiek odbornej spôsobilosti vyžadovanej v rámci zákona o súkromnej bezpečnosti. Vydáva sa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tento preukaz je verejnou listinou, ktorá identifikuje držiteľa ako osobu, ktorá splnila stanovené krotéria a je považovaná za odborne spôsobilú v danom odvetví.

Typ preukazu odbornej spôsobilosti ( S,P alebo CIT) závisí od konkrétných služieb a oblastí súkromnej bezpečnosti, ktoré jednotlivec vykonáva. S touto oficiálnou identifikáciou sa spája zodpovednosť a odbornosť poskytovateľa služieb v súkromnej bezpečnosti. Každý, kto vykonáva činnosť v tejto oblasti, je povinný mať platný preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa uvedeného zákona. 
 

Potrebujete poradiť s výberom?

Zavolajte a radi Vám zodpovieme všetky otázky.